Adatvédelmi politika

Adatvédelmi politika

Adatvédelmi politika

Tiszteletben tartjuk a felhasználók magánéletéhez való jogát, ezért olyan technológiai megoldásokat alkalmazunk, melyek megakadályozzák a magánéletbe való beavatkozást harmadik személyek részéről.  Egyúttal tájékoztatjuk, hogy nem értékesítjük és nem bocsátjuk rendelkezésre a felhasználóink és vevőink személyes és elérhetőségi adatait.

Adatkezelő

Az internetes szolgáltatás keretében feldolgozott személyes adatok kezelője a Nicromet Sp z o.o. Sp. k., székhelye: Bestwinka, címe: ul. Witosa 28, 43-512 Bestwinka

Az adatkezelés célja és köre

A személyes adatokat az internetes szolgáltatás használata céljából, a szolgáltatás nyújtásához szükséges időszakban kezeljük.  Az internetes szerviz használatához regisztrálás és bejelentkezés nem szükséges.

Cookies Politika 

Cookie fájlok (ún. „sütik” informatikai adatok, különösen szövegfájlok, melyeket a szerviz felhasználójának végberendezésén tárolnak az internetes oldalak használata céljából.  Cookie fájlok általában annak a weboldalnak a nevét tartalmazzák, ahonnan származnak, továbbá a végberendezésen való tárolós határidejét és egy egyedi számot. 

A szolgáltatás nem gyűjt automatikus módon semmilyen információt, kivéve a cookie fájlokban foglalt információkat.

A fájlokat a felhasználó végberendezésén elhelyező és azokhoz hozzáférő szereplő a jelen weboldal kezelője, a Nicromet. Sp. z o.o. Sp. k. székhelye: Bestwinka, címe: ul. Witosa 28, 43-512 Bestwinka

Cookie fájlokat az alábbi célokból használnak:

a) az internetes szolgáltatás a felhasználói preferenciáknak megfelelő igazítása és a használati folyamat optimalizálása; a fájlok különösen lehetővé teszi a felhasználói berendezés felismerését és a weboldal az egyéni igényeinek megfelelő megjelenítését;

b) olyan statisztikák képzése, melyek segítenek annak megértésében, hogyan használják a felhasználók a szolgáltatást, ami lehetővé teszi a struktúra és tartalom javítását;

A szolgáltatás keretében az alábbi típusú cookie fájlokat használjuk:

a) „szükséges” cookie fájlok, melyek lehetővé teszik a szolgáltatás keretében rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételét, pl. hitelesítő cookie fájlok, melyeket a szolgáltatás keretében való hitelesítést igénylő szolgáltatásoknál alkalmaznak;

b) biztonság megőrzése érdekében alkalmazott cookie fájlok, melyek pl. felderítik a szolgáltatás keretében való hitelesítéssel kapcsolatos visszaéléseket;

c) „teljesítmény” cookie fájlok, melyek lehetővé teszik a szolgáltatás weboldalainak használati módjára vonatkozó információk gyűjtését;

d) „funkcionális” cookie fájlok, melyek lehetővé teszik a felhasználó által kiválasztott beállítások „megjegyzését” és a felhasználói felület testre szabását, pl. a felhasználó által kiválasztott nyelv vagy régió, betűméret, weboldal megjelenése stb. tekintetében ;

Sok esetben az internetes oldalak böngészésére szolgáló szoftver (internet böngésző) alapértelmezetten lehetővé teszi a cookie fájlok a Felhasználó végberendezésén történő tárolását.  A szolgáltatás felhasználói bármikor módosíthatják a cookie fájlok használatára vonatkozó beállításokat.  Ezek a beállítások különösen oly módon változtathatók, hogy letiltsák a cookie fájlok automatikus kezelését az internet böngésző beállításaiban vagy minden alkalommal tájékoztassák a Felhasználót azok a végberendezésén történő elhelyezéséről.  A cookie fájlok kezelésének lehetőségére és módjára vonatkozó részletes információk a szoftver (internet böngésző) beállításaiban találhatók. 

Az internetes szolgáltatás üzemeltetője tájékoztatja, hogy a cookie fájlok használatára vonatkozó korlátozások hatással lehetnek a szolgáltatás keretében rendelkezésre álló egyes funkciókra. A cookie beállítások változtatásának módja eltérő lehet attól függően, hogy a felhasználó melyik böngészőt használ. A cookie fájlokra vonatkozó információk minden böngésző „Súgó” fülében, valamint http://www.aboutcookies.org és http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookie oldalakon találhatók.http://www.aboutcookies.org/http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Tájékoztatjuk, hogy a cookie fájlok és hasonló technológiák használatának alkalmazására vagy kikapcsolására vonatkozó korlátozások hatással lehetnek az internetes szolgáltatásunkban rendelkezésre álló egyes funkciókra. 

Automatikusan gyűjtött adatok

A szolgáltatás oldalára történő látogatás során automatikusan gyűjtjük az IP címre, domén nevére, böngésző és operációs rendszer típusára vonatkozó adatokat, ezek az adatok azonban nem teszik lehetővé a felhasználó egyértelmű azonosítását. 

További információk

Nicromet Sp. z o.o. Sp. k. székhelye: Bestwinka, címe: ul. Witosa 28 43-512 Bestwinka fenntartja az Adatvédelmi Politika a hatályos jogszabályoknak megfelelő és olyan módon történő változtatásának jogát, mely nem sérti a felhasználó személyes adatok feletti rendelkezésének szabadságát. 

Nicromet cég telefonhívásaira vonatkozó tájékoztatás.

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU (2016. április 16) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében nyújtott védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)  13. cikk 1. és  2. bekezdése  alapján tájékoztatjuk, hogy:

1. Az Ön által a telefonbeszélgetés során megadott személyes adatainak és telefonszámának adatkezelője a Nicromet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa /Nicromet Korlátolt Felelősségű Társaság Betéti Társaság/, székhelye: Bestwinka, ul. Witosa 28, 43-512 Bestwinka

2. A telefonhívások rögzítése a Nicromet kiszolgálási standardjainak továbbfejlesztése és a Nicromet tevékenységének elszámolhatóságának biztosítása céljából történik.

3. A monitorozás az Adatkezelő cégének bejövő és kimenő hívásaira terjed ki az Adatkezelőhöz nem tartozó telefonszámokkal.

4. Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja – a telefonon beszélgető személy hozzájárulása, ami a beszélgetés folytatásával kerül kifejezésre a rögzítésre vonatkozó hangüzenet után.

5. Amennyiben a hívó/hívott személy nem járul hozzá a felvételhez, megszakíthatja a kapcsolást és más csatornákon keresztül kommunikálhat az Adatkezelővel.

6. A felvételeket a hívás dátumától számított legfeljebb 3 hónapig tárolják.

7. Abban az esetben, ha a felvételek bizonyítéknak minősülnek a jogszabály alapján folytatott eljárásban vagy az Adatkezelő arról értesült, hogy azok bizonyítékot képezhetnek az eljárásban, a határidő az eljárás jogerős befejezéséig meghosszabbodik. A felvételek abban a körben, amilyenben a rögzített szándéknyilatkozatokra vonatkoznak (pl. reklamáció bejelentése, további hozzájárulások kifejezése stb.), a beszélgető személy hozzájárulásának visszavonása esetében is tárolhatók, az Adatkezelő jogos érdeke alapján, 6. cikk 1. bekezdés a GDPR f) pontja szerint, ami ebben az esetben a tudomásul vétel és szándéknyilatkozat jogi következményeire vonatkozó bizonyítékok szükséges megőrzését jelenti abból a célból, hogy az Adatkezelő kimutathassa az eljárásának jogszerűségét, illetve igényérvényesítés céljaira.

8. Az adatkezelővel folytatott beszélgetés során bármilyen információ megadása önkéntes, azonban a hívás befejezése vagy az adatok megtagadása lehetetlenné teheti az Adatkezelő számára a beszélgető személy által elvárt intézkedések hozatalát.

9. A rögzített telefonhívások csak az erre jogosult személyek és szervek részére átadhatók, különösen az adatok felvételét és archiválását biztosító távközlési szolgáltatók és jogi irodák részére.

10. Az Ön személyes adatait nem adják át harmadik állam/nemzetközi szervezet részére. A rögzített adatok alapján nem történik semmilyen automatizált döntéshozatal.

11. A személyes adatok kezelése tekintetében Ön jogosult:

  • az Önt érintő személyes adatokhoz hozzáférni;
  • a személyes adatokat helyesbíteni, amennyiben az erre vonatkozó kérés nyilvánvalóan nem teljesíthetetlen műszaki korlátozások miatt és nem korlátozott, ill. nem kizárt más vonatkozó jogszabályok által.
  • az adatok törlését kérni a GDPR 17. cikk 1. bekezdésében meghatározott esetben, figyelemmel 17. cikk a GDPR 3. cikkére;
  • az adatok feldolgozásának korlátozását kérni;
  • a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, amennyiben az erre vonatkozó kérés nyilvánvalóan nem teljesíthetetlen műszaki korlátozások miatt és nem korlátozott, ill. nem kizárt más vonatkozó jogszabályok által.
  • az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni azzal, hogy az nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét.

12. A fenti jogai gyakorlására vonatkozó kérést az Adatkezelő székhelyének a fentiekben megadott címére vagy a honlapján (www.nicromet.pl) megadott elektronikus kommunikációra szolgáló csatornákon keresztül kell bejelenteni.

13. Amennyiben úgy látja, hogy az adatainak kezelése jogszerűtlen, jogában áll az alábbi felügyeleti szervhez panasszal fordulni:

  • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /Adatvédelmi Hivatal Elnöke/, székhelye: Varsó, címe: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.