Jogi Megjegyzés

Jogi Megjegyzés

szolgáltatás használati feltételeihttp://www.nicromet.pl/

  1. A http://www.nicromet.pl/ címen működő internetes szolgáltatás tulajdonosa NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., székhelye: Bestwinka, címe:  ul. Witosa 28, 43-512 Bestwinka, cégjegyzékét vezető bíróság: katowicei Katowice-Kelet Kerületi Bíróság, az Országos Bírósági Cégnyilvántartás VIII. Gazdasági Ügyosztálya, cégjegyzékszáma (KRS): 0000515002, adószáma (NIP): 6521721863, statisztikai számjele (REGON): 242784675, képviseli NICROMET Sp.  z o.o.  beltag Székhelye: Bestwinka, címe: Witosa 28, 43 – 512 Bestwinka, cégjegyzékszáma (KRS): 0000181742, adószáma (NIP): 6521638429, statisztikai számjele (REGON): 072893482.
  2. NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. minden erőfeszítést megtesz azért, hogy a bemutatott szolgáltatásban szereplő információk komplettek és aktuálisak legyenek. NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. azonban nem vállal felelősséget a közzétett anyagokban található hibákért vagy hiányosságokért, illetve az ezen anyagok alapján hozott intézkedések eredményeiért. Bármilyen döntéshozatal előtt kérjük, forduljon megkeresésévek a NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. céghez A jelen szolgáltatásban található információk nem minősülnek ajánlatnak Polgári Törvénykönyv értelmében (Közlöny sz.: Dz. U. 2015 évf.,  4. tétel, későbbi  módosításokkal) és nem képezhetik a NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. céggel szemben érvényesített bármilyen igény alapját, ideértve a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos igényeket is.
  3. A szolgáltatás felhasználói a közzétett anyagokat kizárólag saját, magán és nem üzleti célokra jogosultak letölteni azzal a feltétellel, hogy azokban megőrzik a szerzői tulajdonjogokra, illetve az anyagok fenntartott jellegére vonatkozó összes információt. Tilos az internetes szolgáltatás tartalmának terjesztése, továbbítása, módosítása, más oldalakon történő elhelyezése, nyilvános vagy üzleti célokra való felhasználása, a szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott szövegek és képek tekintetében egyaránt, a NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. cég előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
  4. Az internetes szolgáltatásban szereplő NICROMET logó és elnevezés, illetve egyéb elnevezések, szöveges és grafikus jelek bejegyzett védjegyeknek minősülnek.  A jelen szolgáltatásban rendelkezésre bocsátott minden védjegy és anyag az ipari tulajdonjog és szerzői jog védelme alá tartozik és nem használható a NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. és a jelen weboldal alkotásában résztvevő harmadik személyek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A szolgáltatás tartalmát és struktúráját a szerzői jogok védik.
  5. Az internetes szolgáltatásban található anyagok mindenkori üzleti felhasználásához a NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.  Üzleti célú felhasználás alatt teljes egészében vagy részben történő mindenfajta terjesztés (másolás, módosítás, forgalmazás, sugárzás, közzététel és bemutatás) értendő.
  6. NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nem vállal felelősséget azon külső oldalak tartalmáért, adatvédelmi politikájáért és működéséért, melyekhez a hivatkozásokat a jelen szolgáltatás keretében helyezték el.